nether در ماین کرافت

امروز میخوام در مورد netherصحبت کنم

netherیا جهنم یکی از مرگبار ترین مناطق بازی ماین کرافت هستش

برای رفتن به جهنم دو راه دارید

1_یه تونل زیر زمینی در بازی هست که مثل پرتال عمل میکنه

2_ساخت پرتال

تا به حال عده کمی توانستند تونل های زیرزمینی رو پیدا کنند پس من به شما ساخت پرتال رو یاد میدم

برای ساختن پرتال به 14 بلوک ابسیدان نیاز دارید 

(((برای ساخت ابسیدان رو مواد مذاب اب بریزید)))

سپس انها را به این شکل بچینید

در مرحله بعد با اتش زنه یا گلوله اتش بر روی بلوک های پایه اتش درست کنید 

با این کار مانند تصویر نور بنفشی در ان ظاهر میشود

سپس با رفتن به درون پرتال وارد جهنم شویددر مورد جهنم

جهنم غار های تو در توی بزرگیست با دریاهای مواد مذاب(((جای خوبی برای اب تنی نیست)))

فکر کنم این تصویر پیش نمایشی از جهنم را در ذهن شما به وجود بیاورد

در جهنم منابع ارزشمندی مانند کواتز جهنمی پیدا میشود

همچنین سنگ هایی که در زمین وجود ندارند

مانند سنگ جهنمی و شن ارواح

در جهنم نمیتوان اب به وجود اورد


چه موجوداتی در جهنم وجود دارند

روح:این موجودات مکعب های بزرگ سفیدی هستند که از انها چند رشته اویزان هست

اگر شما را ببینند به شما گلوله اتش پرتاب میکنند


مکعب مذاب:این موجودات مانند مکعب های لجنی معمولی هستند با دو تفاوت که شکل انها فرق دارد و میتوانند در مواد مذاب زنده بمانند


خوک جهنمی:این موجودات در زمین وقتی به وجود می ایند که رعد و برق به خوک عادی برخورد کند

اما در جهنم به طور عادی یافت می شوند ولی با شما کاری ندارند مگر اینکه به انها حمله کنید


اسکلت:این موجود در زمین هم وجود دارد و تفاوتی با نسخه زمینی ندارد


اسکلت پژمرده گر:این تنها موجودیست که نمیشود در زمین احضارش کرد

این موجود یک اسکلت سیاه بزرگ است که در دستش یک شمشیر سنگی دارد و اگر به شما ضربه ای وارد کند قلب هایتان سیاه میشود و ارام ارام از جونتان کم میشود

در ضمن هر ضربه اش هم خیلی قدرت دارد


قلعه های جهنمی

در این تصویر شاهد پل های بزرگی هستید

این پل ها جنسشان از بلوک اجر جهنمی است و به سختی نابود میشوند

این پل ها به قلعه هایی راه دارند

در این قلعه ها صندوق هایی پیدا میشوند که در انها منابع متفاوت و با ارزشی وجود دارد

اما این قلعه ها خود بسیار خطر دارند چون در انها موجودات جهنمی زیادی پیدا میشوند
[ بازدید : 594 ]
[ شنبه 26 ارديبهشت 1394 ] [ 8:59 ] [ پژمرده گر ] [ ]

اسکین ها

اگه اسکینی میخواید که نمیتونید پیدا کنید به من بگید تا براتون بسازم


[ بازدید : 117 ]
[ جمعه 25 ارديبهشت 1394 ] [ 16:37 ] [ پژمرده گر ] [ ]